“Verover jezelf, in plaats van de wereld”

– René Descartes –

Individueel consult

Lees meer

Open groep

Lees meer

Leergroep

Lees meer

Interactieve zelf-resonantie

Verlang je naar verandering in je gevoelens, gedrag, gedachten, verlang je je verder te ontwikkelen in relaties of in je werk, of verlang je psychisch of fysiek naar meer welzijn?

In mijn werkwijze staat jouw ‘verlangen’ centraal en dat nemen we ook letterlijk. Terwijl we samen in het oog houden wat je verlangt, onderzoek je met de methode van interactieve zelf-resonantie (izr-methode, voorheen ‘opstellingen’ genoemd) wat de oorzaak is dat je nog niet vrij bent om te verwezenlijken wat je ten diepste wenst.

Met behulp van deze methode kijk je als het ware in een spiegel. Die spiegel toont jou wie je in wezen bent, waar je warm voor loopt, wat je tegenhoudt of waar je liever van wegkijkt. Je verkent en herontdekt je innerlijke wereld. Soms ontmoet je vergeten delen van jezelf of komen er gebeurtenissen uit je leven in een verrassend licht te staan. Het doel is dat jij de zeggenschap hebt of terug wint over jezelf en je eigen leven. Mildheid en compassie met jezelf en anderen zijn daarbij sleutelwoorden.

De izr-methode is ontwikkeld door Interakt (centrum voor meergenerationele traumatologie) en gebaseerd op de door dr. Franz Ruppert ontwikkelde theorie en methode, Identiteitsgeorienteerde psychotraumatherapie. 

Bij het werken met je verlangen staat een door jou geformuleerd doel of verlangen centraal. Dit doen we heel concreet aan de hand van een zin, bijvoorbeeld ‘ik wil van mijn hoofdpijn af ’of, ‘ik wil mijn werk niet mee naar huis nemen’; ‘ik verlang naar meer contact met..’; ‘ik ben op zoek naar….’ . Vervolgens kies je voor elk woord een persoon die, of voorwerp dat dit woord vertegenwoordigd.

 Resoneren

In een groep kies je iemand uit de kring van aanwezigen om te ‘resoneren’ op een bepaald woord. Met resoneren bedoel ik als het ware afstemmen op dat woord. Als je personen opstelt stemmen deze af op wat wordt waargenomen, gevoeld, wat er in hen opkomt. Ze brengen dit tot uitdrukking door lichaamstaal, gebaren, woorden, beweging, houding. Jij merkt wat dit met je doet, wat er met jou gebeurt en hoe je met de resonantiefiguren in contact gaat.

Jij kunt aangeven waar je wilt dat degene die resoneert op een bepaald woord gaat staan, of als je met voorwerpen werkt, waar ze door jou neergelegd worden en welke kant ze uitkijken.

 Begeleiding

Zo ga je het door jou geformuleerde verlangen woord voor woord langs en kijk je wat je op wilt stellen en wat zich toont. De informatie is vaak indringend en verhelderend voor mensen.

Jij bent degene die het meeste van jezelf weet. Bij het begrijpen van het proces heb je begeleiding nodig. Veel informatie is onbewust en ik kan je helpen deze informatie te begrijpen.