“Verover jezelf, in plaats van de wereld”

– René Descartes –

Individueel consult

Lees meer

Open groep

Lees meer

Leergroep

Lees meer

 Werken met je verlangen

Ik begeleid mensen in het werken met hun verlangen. Maar wat is dat eigenlijk, werken met je verlangen? Als we ingrijpende gebeurtenissen meemaken, kan het gebeuren dat ons verlangen ‘stokt’. Dat we het als het ware – vaak onbewust – in de ijskast zetten. Ik zie verlangen hier als de eigenlijke ‘motor’ van mensen. Als hetgeen waaruit je energie put en wat in essentie weergeeft wie je bent. Werken met je verlangen brengt beweging als je ergens in vastloopt of mee zit en duidelijkheid als je niet meer goed weet wat te doen. De methode die ik hierbij hanteer is ontwikkeld door Franz Ruppert en ontleend aan het systemisch werk, ook wel bekend als (familie-)opstellingen.

Bij het werken met je verlangen staat een door jou geformuleerd doel of verlangen centraal. Dit doen we heel concreet aan de hand van een zin, bijvoorbeeld ‘ik wil van mijn hoofdpijn af ’of, ‘ik wil mijn werk niet mee naar huis nemen’; ‘ik verlang naar meer contact met..’; ‘ik ben op zoek naar….’ . Vervolgens kies je voor elk woord een persoon die, of voorwerp dat dit woord vertegenwoordigd.

 Resoneren

In een groep kies je iemand uit de kring van aanwezigen om te ‘resoneren’ op een bepaald woord. Met resoneren bedoel ik als het ware afstemmen op dat woord. Als je personen opstelt stemmen deze af op wat wordt waargenomen, gevoeld, wat er in hen opkomt. Ze brengen dit tot uitdrukking door lichaamstaal, gebaren, woorden, beweging, houding. Jij merkt wat dit met je doet, wat er met jou gebeurt en hoe je met de resonantiefiguren in contact gaat.

Jij kunt aangeven waar je wilt dat degene die resoneert op een bepaald woord gaat staan, of als je met voorwerpen werkt, waar ze door jou neergelegd worden en welke kant ze uitkijken.

 Begeleiding

Zo ga je het door jou geformuleerde verlangen woord voor woord langs en kijk je wat je op wilt stellen en wat zich toont. De informatie is vaak indringend en verhelderend voor mensen.

Jij bent degene die het meeste van jezelf weet. Bij het begrijpen van het proces heb je begeleiding nodig. Veel informatie is onbewust en ik kan je helpen deze informatie te begrijpen.