Gedurende mijn loopbaan heb ik in veel verschillende functies gewerkt. Altijd op zoek naar verandering en ontwikkeling. Ik was daar voor de buitenwereld ook succesvol in, maar ik voelde me niet voldaan. Mijn werk leek steeds verder van mijzelf af te staan. Wat ik zocht was meer verbinding met mezelf en de mensen om mij heen.

Het was tijd voor verandering. Het werd tijd mijn eigen verlangen te volgen. Maar wat was dat, mijn eigen verlangen?

In mijn jeugd heb ik weinig bescherming gekend. Ondanks de moeilijkheden heb ik hierdoor een scherp invoelingsvermogen ontwikkeld voor mijn omgeving, de mensen om mij heen.

“Het werd tijd mijn eigen verlangen te volgen.”

Dit talent heb ik gecombineerd met opleidingen en certificeringen.

Ooit opgeleid als veranderkundige heb ik me gedurende mijn loopbaan achtereenvolgens als wetenschapper gericht op maatschappelijke veranderingen, als adviseur en manager op veranderingen binnen organisaties, en vanaf 2014 vanuit mijn eigen bedrijf op veranderingen op groepsniveau en individueel.

Naast cognitieve methoden heb ik me gaandeweg steeds meer verdiept in systemisch werk. Met name een methode van opstellen die zich richt op de identiteitsontwikkeling van mensen genaamd interaktieve zelfresonantie.

Deze izr-methode is ontwikkeld door Interakt, een centrum voor meergenerationele psychotraumatologie en gebaseerd op de theorie en methode van dr. Franz Ruppert. Op basis van een gedegen opleiding ben ik toegelaten tot het izr-netwerk in Nederland en Belgie.

Daarnaast ben ik ben een gecertificeerd coach en aangesloten bij de Nederlandse orde van beroepscoaches (Nobco) en bij de Nederlandse beroepsvereniging voor loopbaanadviseurs en outplacement coaches (Noloc). Specifiek heb ik me verdiept in de gevolgen van trauma op de persoonlijke en professionele ontwikkeling. Graag ontmoet ik je in mijn praktijk.

“Friendship with one’s self is all important, because without it one cannot be friends with anyone else in the world”

– Eleanor Roosevelt –

Waarom doe ik wat ik doe? Dit werk raakt me op zielsniveau en is een manier om uit te drukken wie ik ben in mijn werk. Trouw aan mijn verlangen om mijn ervaringen mee te nemen in het begeleiden van anderen.

Ik hoop een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling en verspreiding van een zeer doeltreffende en werkzame vorm van identiteitsontwikkeling en traumatherapie. En daarmee het leed van anderen inzichtelijk te maken, zo mogelijk te verzachten en een uitweg te bieden voor problemen en klachten.