Methode

De manier van werken die ik hanteer is gebaseerd op het werk van de Duitse psychotherapeut Franz Ruppert. Hij heeft zijn theorie en methode afgeleid van het systemisch werk. In de loop der tijd heeft hij een aantal fundamenteel nieuwe inzichten en daarop gebaseerde methode ontwikkeld.

We werken met het actuele verlangen van iemand. Elk verlangen naar verandering, elke vraag naar inzicht of poging tot zelfreflectie wordt geformuleerd in een enkele zin. Anders dan bij familie-opstellingen, staat vooral de eigen identiteit en zelfreflectie bij deze methode centraal.

 

 Split

In zijn boeken legt Ruppert uit dat schokkende gebeurtenissen ertoe kunnen leiden dat we een ‘split’ maken in onze persoonlijkheid. We doen dit wanneer een situatie heel bedreigend is en we geen uitweg zien. Deze reactie is onbewust en onttrekt zich aan onze bewuste wil. Er ontstaat op dat moment een traumadeel dat onze reactie op de schokkende gebeurtenissen vertegenwoordigt. Daarnaast vormt zich een overlevingsdeel dat helpt alles te doorstaan. Dit deel is niet meer behulpzaam in het hier en nu. Tot slot is er een gezond deel waar we steeds meer contact mee maken.

 Wisselwerking

In jezelf vindt voortdurend een wisselwerking plaats tussen de verschillende delen. Tijdens een opstelling van het verlangen leer jij de verschillende delen van jezelf kennen. Dit geeft je inzicht in je overlevingspatronen en wat moeilijk onder ogen is te zien. Er wordt toegang gezocht tot datgene wat onbewust nog steeds van invloed is op onze identiteit en ontwikkeling.

 Sporen

Een traumatische ervaring kan uiteenlopen. Soms is het een ongeluk of een (natuur)ramp. Soms zijn het meerdere ingrijpende gebeurtenissen als ziekte en verlies. Of er is een voortdurende situatie waarin iemand niet de steun krijgt en veiligheid ervaart, die nodig is. Als er zoiets heftigs gebeurt, dan laat dit zijn sporen na. Het kan vele jaren later nog invloed hebben op je dagelijkse leven en functioneren.

 Professionele begeleiding

Als je reeds op jonge leeftijd te maken hebt gehad met schokkende gebeurtenissen, heeft dat invloed op de ontwikkeling van een eigen ik en een eigen wil. Het kan voorkomen dat je je lange tijd niet bewust bent van deze invloed juist omdat het op jonge leeftijd al speelde. Vaak ben je erg op je omgeving gericht en weinig op je eigen behoeften. De methode is zo ingericht dat deze je ondersteunt in je eigen ontwikkeling en tegelijkertijd de professionele begeleiding biedt die het jou mogelijk maakt hierin stappen te maken.