Droom?

Er zit een monster opgesloten in de kerker. Het is er koud en donker, onder de grond. Het is eng om af te dalen. De treden zijn glad en uitgesleten. Het vergt moed om het monster tegemoet te treden en in de ogen te kijken….. Het monster is gruwelijk. Lelijk,...